Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων τελεί υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό. Σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό σκοπό, αξιοποιεί υλικό και εργαλεία της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ. Σε ό,τι αφορά τον ερευνητικό σκοπό, μελετά θέματα σχετικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ, τόσο σε εμπόλεμες ζώνες, όσο και σε περιοχές όπου υπάρχει κρίση, αλλά και σε καθημερινά θέματα, όπου εμφανίζεται απειλή κατά των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ και της ελευθερίας της Ενημέρωσης.

Παράλληλα, θα δημιουργεί εργαλεία υποστήριξης για δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ σε εμπόλεμες περιοχές και σε περιοχές που τελούν υπό συνθήκες κρίσης.

Δράσεις

Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων πραγματοποιεί τις εξής δράσεις:

Εκπαίδευση

Παροχή εκπαίδευσης σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ, αλλά και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους, συμβουλευτική, σεμινάρια, διδασκαλία. Σχεδιάζεται και υλοποιείται από το ΑΠΘ, με την υποστήριξη μεγάλου δικτύου συνεργατών, και αφορά θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση.

Καταγραφή/Ιστορικό αρχείο

Πραγματοποίηση εκτεταμένης έρευνας για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου σχετικά με τη δημοσιογραφία σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά και με την ασφάλεια δημοσιογράφων και επαγγελματιών των ΜΜΕ σε συνθήκες κρίσεων.

Ακαδημαϊκή έρευνα

Υλοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ, και σχετικά με τη σχέση των μέσων επικοινωνίας με τον πόλεμο και την σύγκρουση.

Συμβουλευτική

Παροχή συμβουλευτικής δημοσιογράφων, επαγγελματιών των ΜΜΕ και οργανισμών ΜΜΕ για σχετικά ζητήματα.

Υλική συνδρομή και συντονισμός

Συντονισμός διαδικασιών συγκέντρωσής και διάθεσής σχετικού υλικού που πρέπει να διαθέτουν οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες των ΜΜΕ όταν μεταβαίνουν σε σχετικά πεδία (εμπόλεμες ζώνες, κρίσεις κλπ).

Ψυχολογική υποστήριξη

Προετοιμασία, αξιολόγηση, αντιμετώπιση τραύματος και μετα-τραυματικού στρές και λοιπά σχετικά θέματα.

Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων
Βασ. Ηρακλείου 12, 546 25, Θεσσαλονίκη
icsj.contact@gmail.com 
https://www.icsj.net/